Vrem pentru Dumnezeu

/:Împreunã suntem azi ºi vom sãrbãtori
Sãrbãtoarea vine din adâncul inimii:/
---
Vrem pentru Dumnezeu
Sã sãrbãtorim mereu
Liberi ne-a fãcut, a dat tot ce a avut
Vrem sã ne-nchinãm doar pe El sã-L înãlþãm
---
/:ªtim cã în mijlocul nostru e prezent Isus
ªi-a þinut promisiunea aºa cum a spus.:/
---
Vrem pentru Dumnezeu
Sã sãrbãtorim mereu
Liberi ne-a fãcut, a dat tot ce a avut
Vrem sã ne-nchinãm doar pe El sã-L înãlþãm
---
/:Vrem sã ne unim în Duh, le punem toate jos
Teamã ºi îngrijorãri la crucea lui Hristos.:/
---
Vrem pentru Dumnezeu
Sã sãrbãtorim mereu
Liberi ne-a fãcut, a dat tot ce a avut
Vrem sã ne-nchinãm doar pe El sã-L înãlþãm
---
*/:Hai sã dãm mânã cu mânã, Lui sã-i facem loc
Duhul Sfânt va reaprinde-al
inimilor foc.:/
---
Vrem pentru Dumnezeu
Sã sãrbãtorim mereu
Liberi ne-a fãcut, a dat tot ce a avut
Vrem sã ne-nchinãm doar pe El sã-L înãlþãm