Ce zi plina de har

Ce zi plina de har
Nu s-a sfârºit Sfântul Sãu Dar
E bucurie mereu
În Casa lui Dumnezeu
---
Duhul cel Sfânt e prezent ºi acum
El ne conduce într-una pe drum
Patria noastrã e-n ceruri, e sus,
Veºnic vom fi cu Isus
---
Noi vrem grâu în grânar
Cât mei e timp, cât mai e har
Ne pregãtim pentru cer
Nu strângem lucruri ce pier
---
Duhul cel Sfânt e prezent ºi acum
El ne conduce într-una pe drum
Patria noastrã e-n ceruri, e sus,
Veºnic vom fi cu Isus
---
*Noi suntem peregrini
Pe-acest pãmânt suntem strãini,
ªtim sigur cã într-o zi,
Cerul îl vom moºtenii
---
Duhul cel Sfânt e prezent ºi acum
El ne conduce într-una pe drum
Patria noastrã e-n ceruri, e sus,
Veºnic vom fi cu Isus