Cânta-voi Domnului meu

Cânta-voi Domnului meu
Cu glas de bucurie,
O nouã viaþã El mi-a dat
ªi s-a-ndurat de mine.
---
Refren:
Veniþi sã-I mulþumim Lui
De marea îndurare,
Cântându-I bunãtatea Lui,
Lãudând iubirea-I mare.
---
Cânta-voi Domnului meu
Ce m-a scãpat de moarte,
ªi pentru mine-a suferit,
Iertat sunt de pãcate.
---
Refren:
Veniþi sã-I mulþumim Lui
De marea îndurare,
Cântându-I bunãtatea Lui,
Lãudând iubirea-I mare.
---
Azi inima mi-e gata
Sã-L laude pe Domnul,
Pe veci El m-a rãscumpãrat
ªi sunt al Lui cu totul.
---
Refren:
Veniþi sã-I mulþumim Lui
De marea îndurare,
Cântându-I bunãtatea Lui,
Lãudând iubirea-I mare.