Ca tunetul din cer e al Domnului glas

Ca tunetul din cer e al Domnului glas
E cântec ce umple noaptea
Sã mergem cu toþii la muntele Lui
Puterea ªi-o va arãta
---
El e-n veci Stânca lui Israel
În veci Stânca lui Israel
Vom trãi prin puterea Cuvântului Sãu
El e-n veci Stânca lui Israel x2
---
Cei orbi vor vedea ºi cei surzi vor auzi
Captivi El va elibera
Cei ºchiopi vor sãri ca ºi mieii pe câmpii
Cu limba lor cei muþi vor cânta
---
El e-n veci Stânca lui Israel
În veci Stânca lui Israel
Vom trãi prin puterea Cuvântului Sãu
El e-n veci Stânca lui Israel x2
---
*Vom vedea frumuseþea ºi gloria Sa
El râuri va turna în pustii
Vestiþi tuturor sã se ºtie în veci
Cã Domnul e biruitor
---
El e-n veci Stânca lui Israel
În veci Stânca lui Israel
Vom trãi prin puterea Cuvântului Sãu
El e-n veci Stânca lui Israel x2