Te-adorãm în fericire

Te-adorãm în fericire,
Domn al gloriei ceresti
Ce cu raza-Þi de iubire
Inimile le-ncãlzeºti.
---
O, alungã orice urmã
De-ntuneric ºi pãcat
ªi ne lumineazã viaþa
Cu al Tãu Duh Sfânt, curat.
---
Orice lucru mic sau mare
Ce de Tine-a fost creat
Îþi vesteºte-nþelepciunea
ªi puterea ne-ncetat.
---
Munþi ºi mare, deal ºi vale,
Floarea în splendoarea sa,
Tot ce-n lume ne-nconjoarã
Oglindeºte slava Ta.
---
Dãtãtor de fericire
Eºti Tu, Doamne, tuturor,
Râu de viaþã ºi iubire
Curge din al Tãu izvor.
---
Tu eºti Tatã, Hristos frate,
Toþi în Tine ne iubim;
A ierta ne-nvaþã, Doamne,
ªi ca fraþi noi sã trãim.