Te-astept Isuse

Te-aºtept Isuse privind spre ceruri
Sã vãd dacã nu vii
În orice searã eu Te chem iarã
Pentru-a mã pregãti.
---
:/ Tu eºti aproape, poate la noapte
S-ar întâmpla sã vii.
Haina-i pãtatã, nu e curatã
Ce fac eu dacã vii? /:
---
Te-aºtept ºi ziua ºi-mi este fricã
Cã Tu vei apãrea
O, dã-mi putere, când am durere
Ca sã mã pot ruga.
---
:/ Sfântul Tãu sânge ºi-acuma curge
El poate-a mã spãla
De orice tinã, de orice vinã.
Numai Tu mã poþi ierta./:
---
Când dimineaþa dispare ceaþa
Deodatã-am tresãrit
Mã scol degrabã, privesc afarã
Sã vãd dacã-ai venit.
---
:/ Ca oriºicare în aºteptare
De-acuma stau mereu
Viaþa mea toatã-þi este predatã
De-acuma sunt al Tãu /: