Ti-ai pus oare întrebarea

Þi-ai pus oare întrebarea cum va fi
Ce-ai sã faci cînd Domnul Isus va veni
/:Cum vei sta la judecatã
Tu ce ai haina pãtatã
Vei putea privi în faþã pe Isus:/
---
Þi-ai pus oare întrebarea ce-ai sã-I spui
Cum vei sta atunci în faþa Domnului
/:Când pe faþã îþi va da
Toatã fãrdelegea ta
Vei putea privi atuncea faþa Sa:/
---
Ce-ai sã faci când ai sã vezi zburând în sus
Pe cei sfinþi alãturi de Domnul Isus
/:Când cei dragi s-or ridica
ªi spre ceruri vor zbura
Iar tu jos aici in chin vei rãmânea:/
---
Poate astãzi este ultimul semnal
Vremea-i scurtã cât mai þine al Sãu har
/:Azi cât încã se mai poate
O, îndreaptã-þi viaþa frate
Ca sã poþi ajunge-n slavã cu Isus
Ca sã stai la masa Sa
Cu cei sfinþi alãturea
Unde-o veºnicie ne vom bucura:/