Tine-mã în mâna ta

Þine-mã în mâna ta
Sã m-asculþi, întinde-þi aripa.
---
Când oceanele cumplit vuiesc
Doamne dã-mi puteri sã biruiesc
Tatã ºtiu cã tu eºti în control
Stau liniºtit, ºtiu cã eºti Domn
---
Doar în Hristos mã odihnesc
Puterea Sa în liniºte-o gãsesc.
---
Când oceanele cumplit vuiesc
Doamne dã-mi puteri sã biruiesc
Tatã ºtiu cã tu eºti în control
Stau liniºtit, ºtiu cã eºti Domn