Va fi o zi

Acum, privim spre cer sfios ca-ntr-o oglindã
ªi multe lucruri ni se par de ne-nþeles
Adesea, nedreptatea încearcã sã învingã
Fiindcã rodul muncii încã n-am cules.
---
Refren:
Va fi o zi când vom vedea faþã-n faþã
Când vom primii rãspuns la mii de întrebãri
Dar pânã atunci trãim crezând, privind prin ceaþã
La lucruri ce se par în depãrtãri.
---
De ce-i atâta suferiþã printre oameni ?
De ce suspinul ºi durerea-s printre noi ?
Când unii se desftã-n lux ºi îmbuibare
Iar alþii zac o viaþã-ntreagã în nevoi ?
---
Refren:
Va fi o zi când vom vedea faþã-n faþã
Când vom primii rãspuns la mii de întrebãri
Dar pânã atunci trãim crezând, privind prin ceaþã
La lucruri ce se par în depãrtãri.
---
Noi am dorii sã nu mai fie-n lume urã
Sã fie sfântã armonie între fraþi
Sã nu mai fie aurul închis în zgurã
ªi robii toþi sã fie-odatã dezlegaþi.
---
Refren:
Va fi o zi când vom vedea faþã-n faþã
Când vom primii rãspuns la mii de întrebãri
Dar pânã atunci trãim crezând, privind prin ceaþã
La lucruri ce se par în depãrtãri.