Vestea cea bunã pentru-ntreg pãmânt

Vestea cea bunã pentru-ntreg pãmânt
A fost adusã de îngeri cântând:
"Azi s-a nãscut un Mântuitor
care este Hristos Domnul Domnilor!"
---
Refren: Aleluia cu toþii cântãm Regelui!
El e Mesia, e Fiul cel Sfânt!
Aleluia cu toþii cântãm Domnului!
Mântuitorul la noi a venit!
---
Îl vor numi Sfetnic, Domn Minunat!
Pãrinte Veºnic, al nostru-mpãrat!
Dumnezeu tare chiar ºi în nevoi
Emanuel: "Dumnezeu e cu noi!"
---
Refren: Aleluia cu toþii cântãm Regelui!
El e Mesia, e Fiul cel Sfânt!
Aleluia cu toþii cântãm Domnului!
Mântuitorul la noi a venit!
---
Dar Dumnezeu a trimis Fiul Sfânt
Ca sã încheie cu noi legãmânt
ªi dacã azi îi deschizi inima
Viaþa ta e schimbatã, prin naºterea Sa!
---
Refren: Aleluia cu toþii cântãm Regelui!
El e Mesia, e Fiul cel Sfânt!
Aleluia cu toþii cântãm Domnului!
Mântuitorul la noi a venit!