Prezentare

Fundatia Harul

 

FUNDAŢIA CREŞTINĂ EVANGHELICĂ „HARUL” ZALĂU
Biserica HARUL Zalau
Str. SĂRMAŞ, Nr.1, Cod: 450011
ZALĂU, Judeţul SĂLAJ – ROMANIA
Nr. înregistrare la Judecătoria Zalău, Sălaj: 1/2004
Cod fiscal: 17104430 din 11.01.2005
Nr. înregistrare la Ministerul Cultelor: 2392/11.04.05.
e-Mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Conturi bancare: Banca TRANSILVANIA – Sucursala Zalău
Code Swift: BTRL RO22 XXX
RO67BTRL03202202231390XX – pentru USD
RO33BTRL03204202231390XX – pentru EURO
RO92BTRL03201205231390XX – în RON (Lei).
Preşedinte: Constantin JOLDEŞ
Str. NOUĂ, Nr. 1, Cod: 450007
ZALĂU, Judeţul SĂLAJ - ROMANIA
Tel./Fax: +40-260-662.112, 612.777 sau 610.375
Tel.: +40-722-240.225, +40-788-707.001– Mobil
+40-260-661.501 - Acasă
e-Mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Secretar: Dan BERCIAN, Tel. +40-722-277.034
Director ec.: Angela CIUPE, Tel. +40-722-159.644
Fundaţia Creştină Evanghelică „HARUL” Zalău - susţine şi administrează financiar BISERICA CREŞTINĂ EVANGHELICĂ „HARUL” şi emisiunile creştine la Radio UNISON.
BISERICA CREŞTINĂ EVANGHELICĂ “HARUL” Zalău
450011 - ZALĂU, Str. SĂRMAŞ Nr. 1
Sălaj – ROMANIA
Tel/Fax: +40-260-662.112, 612.777 sau 610.375
e-Mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,
Pastor: Constantin JOLDEŞ
Str. NOUĂ, Nr. 1, Cod: 450007
ZALĂU, Judeţul SĂLAJ - ROMANIA
Tel./Fax: +40-260-662.112, 612.777 sau 610.375
Tel.: +40-722-240.225, +40-788-707.001– Mobil
+40-260-661.501 - Acasă
e-Mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Prezbiter: Dan BERCIAN, Tel. +40-722-277.034
Prezbiter: Dan ILLE, Tel. +40-722-329.014
Prezbiter: Ioan SABĂU, Tel. +40-722-224.214
Prezbiter: Vasile PUŞCAŞ, Tel. +40-727.796.273
Prezbiter: Iulian POP, Tel. +40-745.557.808
Prezbiter: Ioan POP, Tel. +40-730-020.260
Radio UNISON Zalău
Str. Mihai Viteazul, Bl. PUBLISERV, Ap. 28,
ZALĂU, Sălaj - ROMANIA
Tel.: +40-260,612.595, Fax.: +40-260.660.445
Director: Dan BERCIAN
Tel. +40-722-277.034 - Mobil
e-Mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Puncte de misiune

 

1. BISERICA CREŞTINĂ EVANGHELICĂ “HARUL” Zalău
450007 - Str. SĂRMAŞ Nr. 1, Cod: 450011
ZALĂU, Sălaj – ROMANIA
Tel/Fax: +40-260-662.112, 612.777 sau 610.375
e-Mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Web: www.harulzalau.ro

          Pastor
Constantin JOLDEŞ
Str. NOUĂ, Nr. 1, Cod: 450007
ZALĂU, Judeţul SĂLAJ - ROMANIA
Tel./Fax: +40-260-662.112 – Office; +40-260-661.501 – Acasă,
Mobil: +40-722-240.225, +40-730-020.201
e-Mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

2. ASOCIAŢIA CREŞTINĂ EVANGHELICĂ din PECEI
           PrezbiterDan ILLE
          Telefon: +40-722-329.014


3. ASOCIAŢIA CREŞTINĂ EVANGHELICĂ din CRIŞENI
  
           PrezbiterVasile PUŞCAȘ
           Telefon: +40-766.642.112; +40-727.796.273

4. ASOCIAŢIA CREŞTINĂ EVANGHELICĂ din RĂSTOLŢUL MARE
          Prezbiter
Iulian POP
          Telefon: +40-747.224.043

5. ASOCIAŢIA CREŞTINĂ EVANGHELICĂ din BOCŞIŢA
           Prezbiter
Iulian POP
           Telefon: +40-747.224.043

6. ASOCIAŢIA CREŞTINĂ EVANGHELICĂ din NAIMON-DELENI
            Prezbiter
Ioan SABĂU
            Telefon: +40-722.224.214


7. BISERICA CREŞTINĂ BAPTISTĂ din BICAZ

            PrezbiterPop IOAN
            Telefon: +40-745.253.670

8. ASOCIAŢIA ROMILOR din HUSENI
            PastorGheorghe DRAGOMIR
            Telefon: +40-722.612.445

9. ASOCIAŢIA ROMILOR din AGRIJ
            PastorGheorghe DRAGOMIR
           Telefon: +40-722.612.445

10. ASOCIAŢIA ROMILOR din RATIN
           Prezbiter Fănică COMAN
           Telefon: +40-721.367.500

11. ASOCIAŢIA ROMILOR din MIRŞID

Crezul Bisericii HARUL

 

CREZUL pe scurt al
Bisericii „HARUL” din Zalău

 

· Credem că Dumnezeu ființează prin manifestarea unitară a trei Ființe divine: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt (1 Ioan 5:7, Ioan 10:30, Ioan 14:26, Ioan 15:26), care sunt co-eterne, co-creatoare, co-mântuitoare și co-sfințitoare.

· Credem că Domnul Isus Hristos, singurul Fiu născut din Tatăl mai înainte de toți vecii, este Dumnezeu adevărat, care s-a întrupat într-un Om adevărat, conceput prin Duhul Sfânt, născut de Fecioara Maria, a fost crucificat, a murit, a fost îngropat, apoi a înviat a treia zi după Scripturi, s-a înălţat la ceruri, iar acum şede la dreapta Tatălui în calitate de Mântuitor şi Unic Mijlocitor între om şi Dumnezeu.

· Credem că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl și Fiul, fiind Sfințitorul tuturor celor ce cred în Dumnezeu și ascultă de El.

· Credem că Biblia este în întregime inspirată de Duhul lui Dumnezeu şi este singura autoritatea infailibilă şi absolută a credinţei şi a conduitei creştine. Deasupra Scripturii nu se ridică nici o autoritate religioasă, cultică, politică, instituţională sau personalitate umană.

· Credem că Biserica este Trupul lui Hristos, format din totalitatea celor mântuiţi de-a lungul secolelor. Ea se manifestă ca o adunare locală de tip apostolic, este apolitică şi separată de stat. Fiecare creştin, din Trupul lui Hristos, trebuie să facă parte dintr-o adunare locală vie, care promovează toată învăţătura Scripturii şi care nu a ajuns să fie dominată de tradiţii confesionale nebiblice.

· Credem că Duhul Sfânt rânduieşte echipa de slujitorii ai Bisericii locale.

· Credem în mântuirea personală a celor ce cred în Hristos şi-L primesc ca Domn şi Mântuitor. Ei sunt iertaţi de păcat prin sângele Lui vărsat pe cruce şi născuţi din nou prin puterea Duhului Sfânt.

· Credem în botezul în apă, în botezul cu Duhul Sfânt ca fiind distinct de naşterea din nou, în reumplerea continuă cu Duhul Sfânt, în ungerea cu Duhul Sfânt pentru orice lucrare şi în manifestarea tuturor darurilor Duhului Sfânt până la Venirea Domnului Isus.

· Credem în sfinţirea vieţii lucrată în noi de Duhul Sfânt printr-un proces de o viaţă în care se îmbină Harul Domnului Isus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea, părtăşia într-o Biserică locală vie şi roada Duhului Sfânt; rezultatul acestei sfințirii este un caracter sfânt după modelul lui Hristos. Toţi cei care trăiesc în sfinţenie trebuie să participe regulat la Cina Domnului într-o biserică locală vie.

· Credem în învierea morţilor, fericirea eternă a celor salvaţi şi pedeapsa veşnică a celor pierduţi.

· Credem în revenirea, în curând, personală şi trupească, a Domnului Isus Hristos în vederea Răpirii Bisericii, Judecăţii viitoare şi Restaurării Împărăţiei Sale.

Notă!

Crezul Bisericii „HARUL” Zalău, nu exclude Crezul Creștin,

sau Credeul (451), la care subscriem și pe care-l redăm mai jos:

Credem în unul Dumnezeu,

Tatăl atotputernicul, făcătorul cerului și pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.

Și în unul Domn Isus Cristos,

Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut.

Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire,

A coborât din cer.

S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara

Și s-a făcut om.

S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont

A pătimit și s-a îngropat

Și a înviat a treia zi, după Scripturi

Și s-a suit la ceruri,

Șede de-a dreapta Tatălui.

Și iarăși va să vină cu mărire, să judece pe vii și pe morți.

Împărăția sa nu va avea sfârșit.

Și în Duhul Sfânt,

Domnul și de viață făcătorul,

Care de la Tatăl și Fiul provine.

Care împreună cu Tatăl și cu Fiul este deopotrivă venerat și mărit,

Care a vorbit prin profeți.

Și în una sfântă și apostolică biserică.

Mărturisim botezul unic spre iertarea păcatelor.

Așteptăm învierea morților

Și viața veșnică ce va veni.

Amin.

 

Viziunea lucrarii

 

Viziunea Bisericii „HARUL” Zalău
Biserica Creştină Evanghelică “HARUL” susţine că, adevărul despre viaţa şi mântuirea omului este definit în mod necesar şi suficient, în Biblie. Confesiunile religioase trebuie să înveţe şi să practice cu prioritate adevărurile biblice, nu cele specifice tradiţiilor religioase. În mod restrictiv, Dumnezeu cere fiecărui om şi fiecărei biserici, să se raporteze la El potrivit cu adevărul şi cerinţele Sfintei Scripturi.
Mântuirea începe ca răspuns al credinţei personale a fiecărui om la lucrarea mântuitoare a lui Hristos descrisă în Evanghelie şi care este urmată de naşterea din nou pe care o face Duhul lui Dumnezeu. Apoi, păstrarea mântuirii se poate face numai prin lucrarea Duhului Sfânt şi prin părtăşia într-o biserică locală vie. Biserica Creştină Evanghelică „HARUL”, este una din aceste biserici locale. Aici se poate vedea roada unor vieţi schimbate şi care continuă să fie transformate, păstrând prin Duhul o închinare şi o slujire vie.
În acelaşi timp, prin această Biserică, Domnul doreşte să ridice o mărturie a posibilităţii unei treziri spirituale, pornită de la nivel individual şi cuprinzând apoi o mare masă de oameni, din mai multe Biserici sau confesiuni religioase. Biserica „HARUL” a primit această chemare în mod succesiv, prin mai multe înştiinţări profetice, pe măsura acţionării în sensul direcţiilor descoperite. Esenţa acestei chemări constă într-o reformă a închinării, care să integreze, prin puterea Duhului Sfânt, toate învăţăturile bisericii primare, respectiv manifestările descrise în Scripturi şi practicate de urmaşii lui Hristos. Sub acest aspect, în închinarea personală sau tradiţională din bisericile noastre actuale, se cer aduse în mod continuu corecţii biblice, ori de câte ori adunarea s-a abătut de la adevăr şi nu este „în clocot ” pentru El. Când o astfel de corecţie se extinde la nivelul unei mase de oameni care sunt readuşi pe făgaşul unei vieţi sfinte spunem că are loc o trezire spirituală.
Potrivit chemării Bisericii „HARUL”, slujirea ei este deschisă unui cadru interconfesional. Prin aceasta se susţine valoarea unică a relaţiei cu Dumnezeu realizată printr-o credinţă vie, bazată pe cunoaşterea exactă a Scripturii şi care duce la experimentarea reală a puterii ce sfinţeşte viaţa. În afara sfinţirii biblice a vieţii fiecărui om orice manifestare religioasă sau orice biserică este supusă rătăcirii. Asupra acestui aspect ne-a atenţionat Domnul Isus Hristos în Matei 22.29 – „Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.”.
O cale practică de realizare a acestei viziuni o constituie formarea grupelor de rugăciune cu caracter deschis din case. Ele nu trebuie să funcţioneze în contradicţie sau ca un substitut al bisericii, ci constituie un cadru restrâns în care se pot îndeplinii într-un mod mai personal nevoile părtăşiei creştine reale. Acesta a fost cadru biblic al formării Bisericii Creştine în Scriptură. Istoria confirmă faptul că, dea lungul veacurilor, acesta a fost şi cadru de debut al bisericilor evanghelice de pretutindeni, inclusiv din ţara noastră. De menţionat aici este faptul că flacăra din case poate fi stinsă prin instituţionalizare. Totodată, grupele care nu promovează părtăşia sfântă se condamnă la autodizolvare.

Prezentare

Biserica HARUL Zalau - începutul lucrării
Cea mai mare parte a celor care s-au implicat în această biserică au început apropierea de Dumnezeu în Biserica Creştină Baptistă Nr. 1 din Zalău. Aici, în timp ce biserica s-a implicat în propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu şi în misiunea creştină, s-a constatat un regres accentuat în zonaînchinării şi a rugăciunii. Rămânerea în această stare de pasivitate a condus treptat viaţa a tot mai multe persoane la un real declin. După revoluţia din 1989 şi apariţia noilor condiţii economico-sociale, pierderea pasiunii pentru închinare s-a adâncit tot mai mult, devenind alarmantă mai ales între tineri. În acel timp, însă, Duhul lui Dumnezeu a mişcat inimile câtorva surori să iniţieze un mic grup, care, a început să se roage pentru trezirea spirituală a bisericii. În acest grup de iniţiativă cel mai activ rol l-a avut o femeie din adunare la care toţi îi spuneam sora Aura. În mod individual, fiecare din grup se ruga, postea sistematic şi participa la întâlnirile de rugăciune organizate în biserică. Totodată, simţind nevoia unui climat mai intim şi personal de rugăciune s-au organizat întâlniri săptămânale în casa unuia dintre ei. La aceste întâlniri se promova o participare deschisă şi nu aveau niciodată loc în paralel cu serviciile oficiale ale bisericii. Astfel, aici puteau participa credincioşi evanghelici şi din alte confesiuni creştine ce aveau o vie preocupare pentru rugăciune. Tot aici se puteau manifesta liber darurile Duhului Sfânt şi se invitau adesea persoane care aveau dar de proorocire. În aceste împrejurări, prin Cuvântul Domnului şi prin descoperiri profetice specifice, Dumnezeu a călăuzit lucrarea lor anunţând că El va face o mare o trezire spirituală nu numai în biserică ci şi în oraş. Aşa s-a născut şi întreţinut, printr-o “rămăşiţă” din biserică, viziunea directoare a unei mişcări spirituale ce urma să vină.
La sfârşitul anului 2000, unul din prezbiterii Bisericii Baptiste Nr. 1, Constantin Joldes, s-a îmbolnăvit de o boală de sânge foarte gravă (purpură trombocitopenică autoimună). În urma tratamentului administrat sub supravegherea personalului de la Spitalul Oncologic din Cluj, boala nu s-a ameliorat, ci dimpotrivă, au urmat alte efecte secundare, care au cerut oprirea grabnică a tratamentului medicamentos aplicat. Totodată, medicul a precizat că nu există nici o altă alternativă medicală. În acel timp de aşteptare, Dumnezeu a trimis la el o soră din Biserica Penticostală. Într-o vedenie, ea a primit o înştiinţare expresă cu privire la posibila vindecare. Domnul îi punea o condiţie severă referitoare la viaţa devoţională (de rugăciune) aflată atunci în declin, cerând trecerea grabnică la post şi rugăciune. Postind împreună cu soţia şi familia acestei femei de două ori pe săptămână, Dumnezeu a intervenit în aşa fel astfel că după trei luni starea sănătăţii a fost restabilită.
Acest eveniment a fost numai unul dintr-un lanţ în care s-au interferat şi succedat, dând naştere unor căutări spirituale mai profunde. Acestea au dus în final la ceea ce este cunoscută sub numele de Mişcarea de la Zalău.
În continuare, supravieţuitorul acestei boli şi martorul evenimentelor care au urmat, va prezenta evoluţia celor mai semnificative aspecte legate de istoria Bisericii Creştine Evanghelice HARUL din Zalău.
Debutul mişcării
Dumnezeu a ales un timp în care ne-a făcut mai multe provocări specifice în lanţ. În ce m-a privit pe mine, s-au înlănţuit: şocul bolii ce prevestea 3-6 luni de viaţă, eşuarea tratamentului medicamentos, înştiinţarea profetică despre vindecarea prin post şi rugăciune, şi în final, intervenţia miraculoasă a lui Dumnezeu. Dacă altă dată treceam cu uşurinţă peste ele, acum am refuzat să le socotesc întâmplătoare, ci le-am interpretat ca semne prin care Domnul îmi spunea ceva important. Trebuia imediat să corectez atitudinea pasivă pe care am avut-o atâţia ani în închinare, şi, în special, faţă de darurile Duhului Sfânt. Astfel, împreună cu soţia, am început să citim Scriptura, urmărind cu atenţie tot ce ne învaţă despre lucrarea Duhului Sfânt. Paralel, am început să mergem tot mai des la seri de rugăciune, însoţiţi de mai mulţi fraţi şi surori care erau deschişi acestei noi căutări. Aici, în inimile participanţilor şi-a făcut apariţia o sete crescândă de sfinţire şi dedicare a vieţii. În acest context, o primă persoană din grup,a fost cercetată şi umplută de Duhul Sfânt, timp în care, a început să vorbească în limbi. Aceasta a deschis parcă o cale a posibilului şi a stârnit credinţa celor ce au văzut-o. După ea, pe rând, au urmat tot mai mulţi fraţi şi surori care au fost cercetaţi şi umpluţi de Duhul Sfânt. Unii dintre ei au primit darul vorbirii în limbi, alţii aveau vedenii sau darul proorociei şi se vindecau mulţi bolnavi pentru care se ruga grupul. În decurs de două luni numărul celor care au experimentat o umplere specială cu Duhul Sfânt s-a ridicat la aproximativ 80 de persoane. În scurt timp, în biserică au apărut forme noi de manifestare în rugăciune, cântare şi practicarea darurilor duhovniceşti. O dată cu aceasta, serviciile de închinare din biserică s-au înviorat şi locurile de rugăciune au devenit neîncăpătoare.
Pentru a se crea un cadru biblic de închinare liber manifestării darurilor Duhului Sfânt, de la 1 Noiembrie 2004, prin hotărârea Adunării Generale a Bisericii Baptiste Nr. 1, 115 persoane s-au înscris pentru a forma o nouă biserică. Ea se numeşte acum Biserica Creştină Evanghelică „HARUL”. Slujirile acestei biserici au debutat într-un cadru interconfesional, şi potrivit chemării descoperite în mod profetic, va desfăşura în continuare tot o activitate interconfesională.
La început, întâlnirile Bisericii HARUL au avut loc într-un spaţiu închiriat din oraş. De la 1 Septembrie 2006, Biserica s-a mutat în Str. SĂRMAŞ, Nr. 1 unde a fost construit un local propriu de închinare, numit Centrul Creştin Evanghelic „HARUL”.
La ora actuală, în această Biserică are peste 400 de membrii şi peste 200 de aparţinători. Pentru toţi este o mare bucurie faptul că peste 100 de tineri sunt înrolaţi într-o slujire activă în biserică şi în lucrarea de misiune.
În mod regulat, la întâlnirile Bisericii Creştine „HARUL”, participă între 500-700 de persoane, dintre care foarte mulţi prieteni şi simpatizanţi din mediul interconfesional. Începând cu luna ianuarie 2005, aici au fost organizate mai multe botezuri nou testamentale unde au încheiat legământul cu Domnul aproape 300 de persoane. La cursurile de ucenicie organizate de biserică participă în prezent câteva zeci de persoane.
Esenţa Mişcării de la Zalău
Duhul Sfânt a adus un val de trezire spirituală ce a atins mai mulţi oameni din biserică şi din afara ei. Schimbările care au avut loc în viaţa lor au fost esenţiale şi molipsitoare. Odată cu schimbările conceptuale privind darurile Duhului Sfânt s-a transformat închinarea. Tineri şi vârstnici au realizat o unitate în duh necunoscută până atunci şi imposibilă prin eforturi umane. În acest timp, cântările au început să fie trăite ca o închinare personală, iar rugăciunile au fost rostite de către fiecare.
Fraţi şi surori care până atunci trăiau o viaţă de credinţă pasivă au început o nouă relaţie cu Dumnezeu. Ei îşi făceau acum timp să vină la majoritatea întâlnirilor de rugăciune, citeau cu mare interes Scriptura sau alte cărţi cu mesaje devoţionale şi erau foarte preocupaţi de sfinţirea vieţii.
Alţii care practicau în ascuns păcate precum alcoolul, fumatul, minciuna sau alte escapade păcătoase, au venit la închinare, şi-au mărturisit păcatele şi au renunţat la ele.
Unii dintre cei care veneau la întâlniri erau oameni de afaceri. Ei au început să-şi analizeze toate aspectele păcătoase pe care le practicau în viaţă sau în afaceri şi au renunţat la orice compromis. Pentru unii dintre ei, aceasta a însemnat renunţarea la anumite afaceri, iar în anumite situaţii s-a ajuns chiar la închiderea companiilor lor.
Au existat apoi oameni căzuţi de la credinţă, în adânci păcate, care i-au condus la serioase dependenţe. În urma luptei spirituale prin post, rugăciune şi mustrarea cu autoritate a legăturilor demonice care-i ţineau, ei s-au reîntors în biserică, mărturisind eliberarea şi cerând iertare.
O mare schimbare s-a produs în viaţa tinerilor. S-a constatat că datorită unei atmosfere reci şi oficiale, cei mai mulţi adolescenţi participau la întâlniri fără nici un interes major. Unii dintre ei au început să vină la întâlnirile de rugăciune ale grupului. Aici, Duhul lui Dumnezeu i-a cercetat, le-a vorbit în mod specific şi s-au predat Domnului. În tot mai mare număr, ei au început să slujească lui Dumnezeu cu un mare devotament care întrecea de cele mai multe ori pe al adulţilor. În mod special ei sunt implicaţi în grupele de laudă şi închinare. Mărturiile lor directe şi înregistrările făcute pe DVD sau radio, au determinat sute de tineri din ţară să înţeleagă altfel chemarea Domnului la o închinarea plină de pasiune.
Viaţa tuturor celor cuprinşi în noua mişcare a devenit o mărturie vie şi activă. Ei mărturiseau în continuu despre tot ce a făcut Domnul în viaţa lor şi printre ceilalţi participanţi la întâlniri. Schimbările din viaţa lor au fost aşa de mari încât provocau uimirea vecinilor, cunoscuţilor, sau, în cazul unor bolnavi, chiar a medicilor. Unii dintre aceştia, curioşi de cele întâmplate, au început să frecventeze întâlnirile de rugăciune. Chiar în timpul de rugăciune, o parte dintre ei au primit pe Domnul şi au rămas în biserică. Un impact mare l-a avut asupra celor noi veniţi descoperirile stărilor inimilor lor prin vedenii, mesaje profetice sau vindecări miraculoase. Aceste călăuziri specifice au întărit nu numai convingerea lor despre prezenţa şi puterea Domnului, ci totodată, credinţa şi dedicarea tuturor celorlalţi fraţi. După ce s-a văzut în tot mai multe cazuri ce face Domnul cu cei care şi-au dedicat viaţa în întregime Lui, a fost mai uşor şi pentru alţii să înceapă o căutare pasională a lui Dumnezeu.
Ecoul Mişcării de la Zalău s-a răspândit mai întâi în judeţ şi apoi în toată ţara. Atunci, în biserică s-au format grupe de fraţi, surori şi mulţi tineri, care au fost încredinţaţi în mâna Domnului şi trimişi în misiune. Pretutindeni s-a slujit cu mesaje evanghelice însoţite de mărturisiri şi cântare creştină. Văzând şi simţind manifestările proaspete ale Duhului Sfânt, zeci de biserici şi-au reconsiderat modul de închinare şi viaţa de rugăciune. În acelaşi timp, provocaţi de dedicarea şi slujirea tinerilor de la Zalău, s-au predat Domnului grupuri mari de tineri. Dintre toţi, o mişcare aparte a avut loc între studenţii de la Cluj. Ei se întâlnesc în fiecare marţi (la început a fost luni) seara, la Biserica Penticostală Speranţa din Mărăşti, unde participă în jur de 1.000 de persoane. După o perioadă de maturizare, ei s-au organizat în grupe de misiune. Slujirea lor are deja multe roade în Zalău, Cluj şi în alte localităţi din jur.
Aşa am înţeles, mai bine, cum odinioară Domnul ISUS provoca ucenicii să creadă. Mai întâi, ei trebuiau să audă şi să înţeleagă Evanghelia. Apoi, ei puteau vedea diferite semne şi minuni săvârşite prin puterea Duhului Sfânt. Accentul major era pus pe mesajul evanghelic, dar care adesea era însoţit, dovedit sau aplicat prin lucrări miraculoase. Ani de zile mai înainte, am făcut o mare greşeală, limitând lucrarea Duhului Sfânt la nivelul înţelegerii raţionale şi confesionale. În vremea cercetării, mi-a fost greu să recunosc, dar aceasta mă condusese la pasivitate, urmată de o necredinţă în tot ce era scris în Scripturi şi în toate aspectele vieţii spirituale experimentate de biserica primară. Echilibrul dintre adevărul Cuvântului şi puterea Duhului este calea stabilită de Dumnezeu pentru viaţa creştină normală, căci, singură: „slova omoară, dar Duhul dă viaţă” (2 Cor. 3.6).
Mişcarea de la Zalău şi Biserica HARUL este un caz actual ce demonstrează încă o dată că dacă o biserică crede ceea ce au crezut primii creştini, va avea parte de roadele şi darurile Duhului Sfânt care s-au manifestat pretutindeni în bisericile primare, respectiv la Ierusalim, Antiohia, Roma, Corint, Efes, Tesalonic, etc. Tatăl, Fiul sau Duhul Sfânt nu pot pierde ceva din esenţa Lor şi să rămână, în acelaşi timp, tot Dumnezeul biblic (Evrei 13.8). Această mişcare este o mărturie reală şi actuală despre ceea ce este posibil să se întâmple cu tine, cu grupul tău de rugăciune sau cu biserica ta. Deci, nu amâna!
„O nădejde amânată îmbolnăveşte inima, dar o dorinţă împlinită este un pom de viaţă.” (Proverbe 13:12).
„El hotărăşte din nou o zi: „Astăzi” - zicând, în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!” (Evrei 4:7).
Prin mărturiile prezentate şi pe această cale se poate reconstitui cadrul în care a avut loc această Mişcare de trezire. În esenţă, ele arată că este posibil să aibă loc o mare schimbare a vieţii spirituale. Putem trăi, la o scară mai mică sau mai mare, o închinare plină de pasiune chiar în zilele noastre.