Resurse


S-a înspăimântat stăpânul lumii,
La glasul blândului Profet,
Şi un duşman văzu în Fiul
Dulgherului din Nazaret.

El nu a venit jos să răzvrătească,
Nu vrea pieirea nimănui;
Desculţ, pe jos, colindă lumea,
Şi mulţi hulesc Numele Lui.

Urască-L cei fărădelege!
Ce îi pasă Lui de ura lor?
El a venit să aducă pace
Şi înfrăţirea tuturor.


Şi mulţi cu pietre Îl alungă
Şi zic de El ca de un smintit,
Dar El zîmbeşte tuturora,
Atotputernic şi smerit.

El orbilor le dă vedere
Şi muţilor le dă cuvânt,
Pe cei bolnavi îi întăreşte,
Pe morţi îi scoală din mormânt.

Iar voi, ce aţi plâns în întuneric,
Şi nimeni nu v-a mângâiat,
Din lunga voastră întristare:
Sculaţi! Hristos a înviat!

Accesări: 812