Resurse


 
Nu te-ndoi ci crede oricât de grea-i durerea
Cãci Domnul te mai poate vindeca
La El este puterea la El e mîngâierea
El ºtie cât de grea e boala ta
---
Refren:
E PUTERE,PUTERE,ÎN NUMELE ISUS
E IERTARE,IERTARE,ÎN SÂNGELE CE-A CURS
E IUBIRE,SALVARE SI VINDECARE-N DAR
E PUTERE ÎN JERTFA DIN CALVAR
---
Isus la scãldatoare a vindecat ologul
Cãci nimeni nu-i venea în ajutor
Si azi are putere si azi întinde braþul
Acel ce-a dat luminã orbilor
---
A vindecat leprosii chiar si demonizaþii
El a adus salvarea tuturor
Sã ne unim cu toþii sã ne rugãm toþi fraþii
Sã mai coboare Domnul în popor
---
*Nu te-ndoi ci crede cãci Domnul se îndurã
Prin sângele cel Sfânt ai fost spãlat
Adu-þi aminte astãzi ce scrie în Scripturã
Si poþi pleca acasã vindecat
---
Accesări: 563